Laskuri

Tällä laskurilla voit verrata Kaupan alan työntekijän vuosikustannuksia suhteessa vuokratyöntekijän kustannuksiin

Oletusasetuksina on yli vuoden kestänyt työsuhde pääkaupunkiseudulla. Palkkaus  1. vuoden myyjä, joka tekee 5 päivänä töitä viikossa, työvuoron ollessa keskimäärin 6 tuntia (30h/vko). Työvuoroista 2 on iltavuoroja (vko) ja lauantaivuoroja on joka toinen viikko. Muuttujia voi vaihtaa haluamallaan tavalla. Jos vaihdat muuttujia, niin klikkaa muutoksen jälkeen uudestaan "Laske" painiketta.

Viemällä hiiren kysymerkin päälle, saat lisäinformaatiota. Ilman lisäinformaatiota lukujen tulkinta voi olla hankalaa.

ANNA PERUSTIEDOT  
Työntekijöitä ?
Työpäiviä viikossa ?
Työpäivän pituus ?
Työntekijän tuntipalkka ?
Iltavuoroja viikossa ?
Lauantaivuoroja viikossa ?
Vuokrafirman kerroin ?
 
TYÖNTEKIJÄN KUSTANNUS Oma työntekijä Vuokratyöntekijä
PALKKAKUSTANNUKSET Tunnit Palkka Tunnit Veloitus
Tehdyt tunnit ? 0 0 0 0
Iltalisä ? 0 0 0 0
Lauantailisä ? 0 0 0 0
Arkipyhäkorvaus ? 0 0 Sisältyy hintaan
Sairausajan palkka ? 0 0 Sisältyy hintaan
Sairasloman tuuraaja ? 0 0 Sisältyy hintaan
Loma-ajan palkka ? 0 0 Sisältyy hintaan
Lomaraha ? 0 0 Sisältyy hintaan
Lomatuuraaja ? 0 0 Sisältyy hintaan
Koulutus/perehdystys/muu poissaolo ? 0 0 Sisältyy hintaan
Koulutusajan tuuraaja ? 0 0 Sisältyy hintaan
Yhteensä 0 0 0 0
0 0
VAKUUTUKSET JA SIVUKULUT Prosentti Kulut Prosentti Kulut
Työnantajan sairausvakuutusmaksu? 2,13% 0 Sisältyy hintaan
Työttömyysvakuutusmaksu? 0,80% 0 Sisältyy hintaan
TyEL-maksu? 18,15% 0 Sisältyy hintaan
Ryhmähenkivakuutusmaksu? 0,07% 0 Sisältyy hintaan
Tapaturmavakuutusmaksu? 1,00% 0 Sisältyy hintaan
Yhteensä 0 0€
MUUT KULUT Työntekijöitä Kulut Työntekijöitä Kulut
Normaali työvuoronsuunnittelu? 0 0 Sisältyy hintaan
Sairauksista / poissaoloista johtuva työvuoronsuunnittelu? 0 0 Sisältyy hintaan
Työterveyshuolto? 0 0 Sisältyy hintaan
Palkanmaksu / tilipussi? 0 0 Sisältyy hintaan
Yhteensä 0 0€
TYÖANTAJAN KUSTANNUKSET YHT. 0 0
0 0

Lisäksi oman työntekijän kustannuksia voi kasvattaa mm;

  • Työsopimusten "ylitunnit" Vuokratyövoimaa voi tilata juuri sen verran kun tarvitsee. Huom ! Ylimääräinen tunti päivässä maksaa yli 5000 € vuodessa !
  • Sairauslomakustannukset voivat olla suurempia
  • Vapaaehtoiset vakuutusmaksut lisäävät kustannuksia
  • Tapaturmien aiheuttamat poissaolot ja sijaisuudet
  • Luvut perustuvat Yritys Suomen antamiin tietoihin. Katso liite
  • Katso Ek:n liite työajan jakaantumisesta tästä linkistä
Lisätietoja/palautetta: Toimitusjohtaja Petri Hasu p. 010 2195 567 tai petri.hasu@vara-apu.com
© Copyright VARA-APU Henkilöstöpalvelut Oy 2012. Edelleenjulkaiseminen ilman lupaa kielletty.