Siirry sisältöön
Ota yhteyttä

Asiakkaalle

Päivittäistavarakauppa tarvitsee jatkuvasti tilapäistä työvoimaa. Ruuhkahuippuja ja hiljaisempia hetkiä voidaan ennakoida, mutta etenkin henkilökunnan yllättävät sairastumiset asettavat haasteita työvuorojen suunnittelulle. VARA-APU Henkilöstöpalvelut tarjoaa luotettavaa apua arjen pyörittämiseen.

VARA-AVUN vuokraama henkilöstö voi toimia monipuolisesti päivittäistavarakaupan eri tehtävissä. Meiltä saat apua myös vaativiin toimenkuviin. Noin 99% työntekijöistämme hallitsee kassan. Koulutamme henkilöstöämme yhdessä asiakkaidemme kanssa ja rekrytoimme palvelukseemme vain asiakaspalveluun hyvin soveltuvia henkilöitä. Koulutus yhdessä asiakkaiden kanssa takaa varman ja testatun käytännön osaamisen työntekijöidemme keskuudessa.

Kattavan verkkokoulutusmateriaalin avulla pystymme kouluttamaan työntekijämme tehokkaasti ja ehdoitta kunkin kaupan vaatimusten mukaisesti. Verkkokoulutusmateriaalit sisältävät alalla vaadittavat testit, kuten tietoturvapassin, ikärajapassin ja tupakkalakitestin. Suurin osa kassatyöntekijöistämme hallitsee myös veikkauksen.

Pystymme löytämään sopivimmat työntekijät kulloiseenkin tehtävään nopeasti. Parhaimmillaan he voivat olla työpaikalla jopa alle tunnissa toimeksiannosta. Pikaiset hälyytykset kannattaa tehdä aina päivystysnumeromme 010 2195 550 kautta (valtakunnallisesti).

Käytännössä työvoiman tilaaminen meiltä tarkoittaa sitä, että työntekijät ovat toimeksiantajan käytettävissä, mutta VARA-AVUN palkkalistoilla. Työvoiman vuokraaminen on yrityksille kätevin tapa huolehtia tilapäistyövoiman tarpeesta ja usein se on myös edullisin vaihtoehto.

Linkit

Kustannukset

VARA-APU Henkilöstöpalvelut Oy laskuttaa asiakastaan ainoastaan tehdystä työstä.

Lasku kattaa:

  • Työntekijälle maksettavat palkat, lisät, mahdolliset sairauspoissaolot, arkipyhäkorvaukset ja vuosilomakorvaukset sekä työnantajan sosiaalivakuutusmaksut
  • VARA-APU Henkilöstöpalvelut Oy:n kustannukset

Kun vuokratyövoiman käytön kustannuksia arvioidaan, kannattaa huomioida, että vuokratyövoimaa käyttämällä kauppa voi helpottaa vakituisen henkilöstönsä työkuormaa ja varjella avainhenkilöitään liialliselta työtaakalta. Pitkällä tähtäimellä tämä on kustannustehokasta toimintaa.

Suorarekrytointi

VARA-APU Henkilöstöpalvelut on avuksi tarvittaessa myös suorarekrytoinnissa. Useat asiakkaamme ovatkin ulkoistaneet koko rekrytointiprosessinsa meille. Etsimme kokemuksemme sekä järjestelmiemme avulla asiakkaallemme päivittäistavarakaupan ammattilaiset tehtävään kuin tehtävään nopeasti ja edullisesti.