Rekisteriseloste

Henkilötietolaki 10 § (523/99)

Rekisterinpitäjä:
VARA-APU Henkilöstöpalvelut Oy
Y-tunnus: 1936584-3
Osoite: Säterintie 16, 00720 HELSINKI
Puh: 010 2195 560

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Petri Hasu
Säterintie 16, 00720 HELSINKI
Puh: 010 2195 560

Rekisterin nimi:

VARAnet- Työhakujärjestelmä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja kerätään sekä internethakemuksella että työhaastattelutilanteessa. Haastateltavasta työnhakijasta kerätään vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä työnhakijan soveltuvuutta hänen hakemaansa työtehtävään.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja näihin liittyvistä tiedoista:
Rekisteröityjen ryhmä koostuu työnhakijoista ja työntekijöistä.

Rekisteröidyistä kerätään seuraavat tiedot:

  • Rekisteröidyt tiedot: Henkilön perustiedot (nimi, syntymäaika, henkilötunnus ym.),
    työsuhdetta koskevat tiedot (alkamispäivä, tehtävä ym.),koulutus- ja ammattitaitotiedot, palkanlaskentatiedot (palkkaryhmä,
    rahapalkka, luontoisedut ym.), työajan seuranta ja
    vuosiloma ym.

 

Tietojen luovutus:
Rekisteröityjen henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta. Rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella tietoja luovutetaan ainoastaan sille asiakasyritykselle, jossa rekisteröity tulee mahdollisesti työskentelemään. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Kuvaus rekisterin suojauksesta:
Tietokantaan tallentuneet henkilötiedot on suojattu tietojärjestelmässä.

Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuina osoitteella:

VARA-APU Henkilöstöpalvelut Oy
Petri Hasu
Säterintie 16, 00720 HELSINKI

tai voidaan esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.